• page_head_bg

Възможност за пълномащабен анализ на свойствата на материала

Като доставчик и партньор на високопроизводителни полимерни решения, SIKO предоставя широка гама от полимерни материали за приложението на вашите продукти, които са еквивалентни на вашата текуща марка, като DUPONT,BASF, DSM, SABIC, COVESTRO, EMS,TORAY, POLYPLASTICS, CELANESE и така нататък, за да видите целия списък за сравнение между SIKO и тези марки, моля, проверете следното.

Механичен анализ

Свойство на разтягане и огъване
Свойство на удар (Изод/Шарпи)
Многократно въздействие
Твърдост (Шор/Рокуел)
Влага/свиване на мухъл
Изтриваемост/Кръст
Удар с падаща топка
Чуплива температура
Сила на обелване/свойство на изрязване

Термичен анализ

Термостабилност
Температура на топлинно изкривяване
Викат
Термично изпарение
Термична загуба на тегло
Термично разлагане
температура
Коефициент на линейно разширение

Електрически анализ

Повърхностно съпротивление
Обемно съпротивление
Изолационно съпротивление
Диелектрична константа
Напрежение на пробиване
Електрохимичен индекс

Анализ на устойчивост на пламък

Хоризонтално изгаряне
Вертикално изгаряне
граничен кислороден индекс
Плътност на дима
Конусен калориметър
GWFI

Реологичен анализ

Реология на обработката
Вискозитет на момента
Капилярен вискозитет
Хък вискозитет
MFR

Оптичен анализ

Микроскоп (физически
Морфология/наблюдение на размера)
Гланцовост
Светлопропускливост
Разбираемост
мъгла
Аберация
Свойство на компресия

Анализ на вредни химични вещества

RoHS-6 артикули
RoHS-10 артикули
Халогенен тест
VOC/SVOC/TVOC
Атомизиране/миризма
Алдокетони
RoHS-4 артикули
BPA
PVC

Анализ на надеждността

Експозиция на ксенонова лампа
Хигротермално стареене
Цикъл на висока и ниска температура
Въздействие
Излагане на флуоресцентна UV светлина
Озоново стареене
Въздушно стареене
Тест със солена мъгла
Устойчивост на химически агенти
Способност
Защита от гъбички

Компонентен анализ

GF Разпределение на дължината
Съдържание на пепел и компонент
Елементен анализ (XRF)
Инфрачервен спектрометър(FT-IR)
Молекулно тегло
GC-MS
Диференциален термичен анализ
Термогравиметричен анализ
SEM-EDS

Анализ на формоване

Екструзия
Инжектиране
Термоформоване
CAE симулация
Гланц и цвят